ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดขอนแก่น

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดขอนแก่น
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดขอนแก่น

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-1.00
ที่ตั้ง : ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-0-96.00
ที่ตั้ง : กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-96.70
ที่ตั้ง : บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-0-1.00
ที่ตั้ง : ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-19
ที่ตั้ง : ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-49.40
ที่ตั้ง : วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-40.00
ที่ตั้ง : ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-64.10
ที่ตั้ง : ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-38.00
ที่ตั้ง : ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่นอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดขอนแก่น เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดขอนแก่น ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดขอนแก่น ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น