ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดขอนแก่น

ขายขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดขอนแก่น

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-47.30
ที่ตั้ง : พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-56.80
ที่ตั้ง : บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-67.40
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-1-51.60
ที่ตั้ง : หนองโก กระนวน ขอนแก่นอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดขอนแก่น เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดขอนแก่น ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดขอนแก่น ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น