ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงเทพ ในจังหวัดขอนแก่น

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดขอนแก่น
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงเทพ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดขอนแก่น

ค้นพบ 14 รายการ


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : --- (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง :


ประเภท : ที่ดิน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-4.5-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-69.6-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-55.1-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-19.5-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-59.1-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : โรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 27-2-96.7-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-12.8-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-60-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-95.3-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-7.1-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : เมืองพล พล ขอนแก่น


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 11-0-22-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-15.6-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น


ประเภท : บ้าน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-61-0 (ไร่-งาน-วา-เมตร)
ที่ตั้ง : หนองโก กระนวน ขอนแก่นอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงเทพ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดขอนแก่น เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดขอนแก่น ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดขอนแก่น ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงเทพ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น